Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Debat over arbeidsvoorwaarden in Europa

Op 15 december vond in Parijs een debat over de arbeidsvoorwaarden in Europa plaats. Marjoleine Hennis, medewerkster van sociaaleconomische zaken op de Nederlandse ambassade in Parijs, sprak daar over de Europese wetgeving en de mening van Nederland.

De arbeidsvoorwaarden van medewerkers in de Europese Unie (EU) zijn vastgelegd in de detacheringsrichtlijn. Die wet, die sinds juni 2016, in de hele EU van kracht is, geldt voor bedrijven uit een EU-land die tijdelijk met hun personeel in een ander EU-land gaan werken. Belangrijke regels zijn er bijvoorbeeld over het minimumloon, rusttijden en veilige arbeidsomstandigheden.

Omdat niet alle landen het met elkaar eens zijn, organiseerde de Franse organisatie Mouvement Européen France in Parijs een debat. Daar waren leden van de Europese Commissie, werkgeversorganisaties en beleidsmedewerkers van overheden aanwezig. Marjoleine Hennis lichtte toe wat Nederland vindt van de richtlijn.

Kort samengevat zijn niet alle partijen het met elkaar eens. Maar ook de partijen die de richtlijn willen herzien, zoals Polen en een werkgeversorganisatie voor de metaalindustrie, zijn het niet altijd met elkaar eens. Allemaal willen ze om verschillende redenen dat de regelgeving voor gedetacheerde medewerkers verandert.

Over één ding zijn de partijen het wel eens. Het onderwerp is ingewikkeld en daardoor is het publieke debat vervuild geraakt met onjuistheden. Eenvoudigere regels zouden een stap in de juiste richting zijn.

Aanwezig waren:
Jackie Morin DG EMPL van de Europese Commissie
Pascal Dessen Fédération Française du Batiment
Delphine Rudelli UIMM, werkgeversorganisatie voor de metallurgische industrie
Chantal Guittet gedeputeerde en rapporteur aan de Assemblée Nationale over herziening van de detacheringsrichtlijn
Miroslawa Kachel-Pele, Sociale Raad van de ambassade van Polen.