Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Nieuws en blogsRSS

41 t/m 50 van 200

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

41 Staatsbezoek: Vrijheid en gelijkheid, Anne Frank en Lilian Thuram inspireren jongeren

Tijdens het staatsbezoek aan Frankrijk spreken Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima met een vijftiental Franse jongeren over vrijheid en gelijkheid, thema’s die zowel voor Nederland als voor Frankrijk fundamenteel zijn maar vandaag onder druk staan. Lilian Thuram, ex-profvoetballer en oprichter van de stichting Thuram en de Anne Frank stichting zetten zich dagelijks in om het belang van tolerantie aan de jongere generatie over te brengen.

42 Minister Cazeneuve te gast bij het ontbijt van het EU-Voorzitterschap

Vanochtend ontving de Nederlandse ambassadeur in Parijs, Ed Kronenburg, de Franse minister van binnenlandse zaken, Bernard Cazeneuve tijdens een werkontbijt op de Nederlandse residentie. Tijdens dit ontbijt – waarbij de ambassadeurs van EU-lidstaten aanwezig waren, zette minister Cazeneuve de Franse standpunten ten aanzien van de migratiecrisis en terrorisme uiteen.

43 Prix des Phares du Nord

Om de twee jaar zetten de Nederlandse en Vlaamse letterfondsen een vertaler in de schijnwerpers. In 2015 ontving Isabelle Rosselin de prijs “Les Phares du Nord” van de Nederlandse ambassadeur Ed Kronenburg voor haar mooie vertaling van het boek “zomerhuis met zwembad” (“Villa avec Piscine”) van Herman Koch.

44 Staatsbezoek aan Frankrijk

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president François Hollande een staatsbezoek aan Frankrijk. Het bezoek vindt plaats op donderdag 10 en vrijdag 11 maart 2016 in Parijs. De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

45 Welkom nieuwe Nederlanders

Op 11 februari 2016 vond op de ambassade weer een naturalisatieceremonie plaats, en konden er drie nieuwe Nederlanders worden verwelkomd. In het bijzijn van hun familieleden werden zij toegesproken door Dirk-Jan Nieuwenhuis, plaatsvervangend ambassadeur.

46 Dijksma: carbon pricing sleutel tot terugdringen van CO2-uitstoot

Een mondiale prijs voor de uitstoot van koolstofdioxide is essentieel voor het behalen van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken. Carbon pricing zorgt ervoor dat de vervuiler betaalt, en maakt investeren in duurzame energie aantrekkelijker. Een wereldwijde coalitie onder leiding van de Wereldbank kan hierbij een belangrijke rol spelen, door verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen. Dat zal staatssecretaris Dijksma vandaag benadrukken tijdens een bijeenkomst over klimaatverandering, die zij samen met haar Franse collega-minister Royal organiseert in Parijs.

47 Minister-president Rutte bezoekt president Hollande van Frankrijk

Minister-president Rutte wordt vrijdagavond 12 februari 2016 ontvangen door president Hollande van Frankrijk. De ontvangst staat in het teken van het Nederlands EU-voorzitterschap.

48 Netwerkbijeenkomst rond Paul Verhoeven

Filmregisseur Paul Verhoeven is eregast van de 4de editie van het festival "Toute la mémoire du monde" in de Cinémathèque française. Hij ontmoette op donderdag 4 februari een talrijk gezelschap van Franse en internationale filmexperts.

49 Nederland en Frankrijk sluiten verdrag over Rembrandts

Nederland en Frankrijk hebben een verdrag gesloten over de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. In de afspraken die minister Bussemaker met haar Franse ambtsgenoot Pellerin over de koop heeft gemaakt, is onder meer geregeld dat de werken in Nederland worden gerestaureerd en na restauratie, in volle glorie, eerst in Nederland te zien zullen zijn.

50 Parijs: ontbijtbijeenkomst over antibioticaresistentie voor EU-(kandidaat)Lidstaten in kader van NL voorzitterschap

De afgelopen week kopte de Franse toonaangevende krant Le Monde dat in Frankrijk jaarlijks 158.000 patiënten een infectie oplopen waar een resistente bacterie in het spel is en daaraan 12.500 patiënten overlijden. Dat zet goed op de kaart hoezeer AMR (Antimicrobiële Resistentie) in Frankrijk als probleem wordt beleefd.

Zie ook