Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Wat doen wij?

Welkom op de site van de Nederlandse ambassade in Frankrijk.

Vooruitgeschoven post van Nederland in Parijs met als opdracht de belangen van Nederland en Nederlanders in Frankrijk te behartigen en de relatie met Frankrijk, op welk gebied dan ook, te bevorderen. Dat doen wij in teamverband met collega's afkomstig van uiteenlopende ministeries, samen met lokaal geworven collega's en met de hulp van honoraire consuls in diverse steden in Frankrijk.

Wij onderhouden de contacten met de Franse overheid.

Dat doen wij om bijvoorbeeld uitleg te geven over Nederlandse standpuntbepaling in internationale kwesties, in EU-vraagstukken en om daarvoor in voorkomende gevallen Franse steun te verwerven of simpelweg om de zeer diverse bilaterale samenwerking tussen de beide landen te faciliteren en te bevorderen. Denk aan samenwerking op justitieel gebied, bij milieu-,  energie- en transportvraagstukken, op landbouw- en visserijgebied, op het vlak van defensiesamenwerking of bij sociale vraagstukken.
Daarnaast ondersteunen wij ook de directe samenwerking tussen bijvoorbeeld Nederlandse en Franse steden, onderwijs- en wetenschapsinstellingen en ngo's.

Wij bevorderen de handelsrelatie tussen beide landen, de economische diplomatie.

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, onderzoeksinstituten aan elkaar te koppelen en Nederlandse bedrijven, groot en klein, te assisteren bij het opereren op de Franse markt. Maar denk ook aan ons internationaal gerenommeerde bedrijfsleven, onze universiteiten en instellingen met allerhande expertise.

Wij vergroten de zichtbaarheid van Nederland in Frankrijk.

Om dit werk goed, proactief en aansprekend te kunnen doen is het een absoluut vereiste dat Nederland goed zichtbaar in beeld komt. Dat betekent dat wij laten merken dat wij er zijn, dat er naar ons wordt geluisterd en dat wij weten wat er nodig is om in Frankrijk en met de Fransen goed samen te werken. Dan is het ook nodig om te laten zien wat Nederland in huis heeft en wie wij zijn. Cultuur speelt daarbij een belangrijke rol, vooral in Frankrijk. Onze collega's cultuur en communicatie zorgen voor de juiste programmering.

Wij organiseren en ondersteunen activiteiten.

Om dat alles te realiseren organiseren wij door het jaar heen economische seminars, culturele evenementen, bijeenkomsten van Franse en Nederlandse experts op uiteenlopende terreinen uit de overheid en uit de privésector. Dat gebeurt vaak in de Nederlandse residentie in Parijs, een prachtig stuk cultureel erfgoed dat zich bij uitstek leent voor de profilering van Nederland in Parijs en dat ook wordt benut door Nederlandse bedrijven en instellingen die op eigen initiatief een activiteit willen organiseren waarin de relatie met Frankrijk centraal staat.

Wij helpen Nederlanders.

Tot slot wordt door een aanzienlijk deel van onze collega's dag in, dag uit hard gewerkt aan de consulaire dienstverlening ten behoeve van Nederlanders, woonachtig alhier of op vakantie. Dan gaat het om het verstrekken van paspoorten of andere documenten, het afleggen van gevangenisbezoeken of het verlenen van hulp bij ernstige zaken zoals verkeersongevallen.

Door middel van deze site willen wij u graag laten zien wat dit werk concreet inhoudt en wie daarbij betrokken zijn. Volg ons kritisch en geef uw opmerkingen en suggesties zodat wij nog beter onze rol kunnen vertolken hier in Frankrijk en de samenwerking tussen onze beide landen verder kunnen verdiepen en verbreden.

Dank u.

Ed Kronenburg
Ambassadeur