Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Wie zijn wij?

Algemene leiding (bureau van de ambassadeur)

Burgerzaken - consulaire afdeling (consulaat)

Cultuur en communicatie

Defensie

Economisch netwerk

(Agro & Food, Natuur en Visserij, Europese Unie & Macro-economie, Handel & Investeringen, Infrastructuur & Milieu, Innovatie & Kennis, Sociaal-economische Zaken, NBSO Lyon en Nantes)

Politieke zaken 

Veiligheid en Justitie

© Phil Event

© Phil Event

Zie ook