Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Informatie over Agro & Food Frankrijk

Frankrijk is een groot landbouw-, voedselproducerend en visserijland in de EU.

Frankrijk is, met een landbouwproductie van 75 miljard euro en een aandeel van 20% in de totale EU-landbouwproductie, het grootste landbouwland van de EU. Frankrijk wordt gevolgd door Duitsland ( 58 mld. €), Italië (54 mld. €) en Spanje (43 mld. €).

Ruraliteit en de multifunctionele rol van de landbouw leven sterk in dit land. Landbouw wordt door de Fransman beschouwd als een deel van de toekomst; het gaat ten slotte om zijn (goede) voeding, gezondheid, zijn culturele referentiekader, zijn leefwijze en zijn natuurlijke leefomgeving.

Niet slechts om economische, maar ook om politieke redenen. De Franse agro & food & agrobusiness sector, met een handelsoverschot van 9 mld. euro (2014) en werkgever voor 14% van de actieve bevolking, is vanuit electoraal oogpunt een strategisch zwaargewicht, waar de politiek niet omheen wil, noch kan. De thema’s Landbouw en Visserij en dus uiteraard het Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid, hebben dan ook grote economische en politieke aandacht in dit land.

Frankrijk heeft met 29 mln. ha niet alleen het grootste landbouwareaal van de EU en de grootste diversiteit van productietakken in de EU (van tropische - denk aan de overzeese gebiedsdelen!- en mediterrane t/m de ‘Noord-Europese’ productietakken), maar dit land heeft ook een enorm zeeoppervlak. Frankrijk is, na de V.S., wereldwijd het land met het grootste zeeoppervlak als gevolg van zijn vele overzeese Departementen, gebiedsdelen en vele eilanden, verspreid over de 5 oceanen.

Ook is Frankrijk een niet onbelangrijk bosbouwland en neemt in de EU het met een aandeel van 10%, na Zweden, Finland en Spanje, de 4e plaats in.

Frankrijk is een groot producent van voedingsmiddelen. Voor de Franse economie is de voedingsmiddelenindustrie, evenals de automobielindustrie, een strategische sector. De Franse foodindustrie verwerkt maar liefst 70% van de nationale landbouwproductie. Met ruim 16.000 bedrijven – waarvan 98% MKB! - , een omzet van 170 mld. (2015), een handelsoverschot van 9 miljard euro en werkverschaffer aan 400.000 werknemers, is deze sector zelfs een economische koploper. De voornaamste Franse afnemers zijn: DUI, B, VK, I, SPA en NL (3,6 mld. €). De voornaamste leveranciers zijn: SPA en NL (7,2 mld. €), B, DUI en ITA.

Meer informatie op de websites van de ministeries:

http://agriculture.gouv.fr  (Landbouw, Voedsel en Bosbouw); www.agreste.agriculture.gouv.fr (stat)

www.developpement-durable.gouv.fr  (Milieu, incl. Visserij).

Informatieve websites zijn ook:

Over landbouw algemeen

www.agreste.agriculture.gouv.fr

http://agreste.agriculture.gouv.fr/english-version/a-handbook-of-agriculture

www.franceagrimer.fr (uitvoeringsinstantie van ministerie van Landbouw)

www.asp-public.fr (Franse betaalorgaan voor EU-GLB en GVB steun)

www.apca.chambagri.fr (koepelorganisatie Chambres d’Agriculture)

Over visserij

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cle_peche.pdf

www.franceagrimer.fr ( rubriek: Pêche et Aquaculture)

www.comite-peches.fr (koepelorganisatie visserijorganisaties)

Over voedsel gerelateerde zaken en de voedingsmiddelenindustrie

http://agriculture.gouv.fr (ministerie van Landbouw)

www.anses.fr ( FRA Autoriteit voor Voedselveiligheid, vgl. NVWA)

www.ania.net ( Federatie van de voedingsmiddelenindustrie)

www.fcd.asso.fr (brancheorganisatie van de retail)

www.synabio.com (belangenorganisatie van de industrie van biologische voeding)

Over prijsontwikkeling, winstmarges en prijsnoteringen

http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr (overheidsobservatiepunt voor prijzen/marges)

www.franceagrimer.fr/informations-economiques/cotations (prijsnoteringen voor granen, melk, roodvlees, witvlees, wijn, vis en viskweek producten)

www.rnm.franceagrimer.fr (prijsnoteringen van het versproduct: G&F, zuivelproducten en eieren, snijbloemen, vis/visproducten (visafslagen) en vlees)

Over bosbouw

www.agriculture.gouv.fr ; www.agreste.agriculture.gouv.fr (stat)

www.onf.fr (Office National de la Forêt)

Over het ‘groene’ milieu en biobased economy (in het Frans: bio-économie)

www.developpement-durable.gouv.fr en www.agriculture.gouv.fr

www.ademe.fr

www.franceagrimer.fr/essentiels-pour-tous/biomasse2

http://agriculture.gouv.fr/dynamiques-de-lemploi-dans-les-filieres-bioeconomiques

Over agro & food onderzoek en innovatieclusters

www.inra.fr (fundamenteel onderzoek)

www.cirad.fr ( tropische landbouw)

www.anses.fr (FRA Autoriteit voor Voedselveiligheid met een aantal voor EU referentie-laboratoria op veterinair en fytosanitair vlak)

www.acta.asso.fr (ACTA: koepelorganisatie van een 20-tal instituten voor praktijkonderzoek op landbouwgebied, naar productietak. Met doorklikfunctie naar de aangesloten instituten)

www.actia-asso.eu (ACTIA: Food expertise network ofwel koepelorganisatie van instituten voor praktijkonderzoek op vlak van voedselprocessen, naar productgroep. Met doorklikfunctie naar aangesloten instituten)

www.competitvite.gouv.fr (officiële website over innovatieclusters, de zgn. pôles de compétivité, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid samenwerken. Voor food zijn relevant de pôles: VITAGORA, VALORIAL, Nutrition & Santé & Longévité (NSL), AQUIMER)

Over boeren- en landbouworganisaties

www.fnsea.fr (FNSEA is de grootste boerenbond; politiek centrum rechts)

www.jeunes-agriculteurs.fr (Jonge Boerenbond; onderdeel van FNSEA)

www.coordinationrurale.fr  (2e boerenbond; politiek rechts georiënteerd)

www.confederationpaysanne.fr (3e boerenbond; politiek socialistisch georiënteerd)

www.apca-chambagri.fr (landbouworganisatie; koepelorganisatie van de ‘Chambres d’Agriculture’; adviesorgaan voor het Landbouwministerie; politiek neutraal)

www.coopdefrance.coop (koepelorganisatie van de landbouwcoöperaties)

www.msa.fr (Onderlinge Verzekeringsmaatschappij sociale verzekering in de landbouw)

www.agriculteursdefrance.com  (Société des Agriculteurs de France, agrarische ‘Think Tank’)

Gerelateerde documenten

Zie ook