Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Met huisdier op reis naar Frankrijk en overzeese gebieden

Op deze pagina:

Honden, katten en fretten

Deze 3 diersoorten vallen onder de Europese Verordening m.b.t. gezelschapsdieren. Hiervoor geldt dus Europese regelgeving. Voor pups geldt eveneens de EU regelgeving zoals van kracht voor volwassen honden.

Er is echter 1 situatie waarin Frankrijk, boven op de Europese, nog additionele regelgeving hanteert (NB: Lidstaten worden hierin vrijgelaten), namelijk de categorisering van honden in 2 categorieën, vechthonden en waakhonden. Zie verder de toelichting.

Standaard voorschriften (Europese voorschriften) voor Frankrijk:

- Europees paspoort voor gezelschapsdieren, naar behoren ingevuld door een erkende dierenarts;

- identificatie van het dier door middel van een elektronische chip;

- bewijs van inenting tegen rabiës (hondsdolheid) met naleving van termijn (21 dagen), als het een primovaccinatie betreft en naleving van de rappels. Primovaccinatie en rappels moeten vermeld staan in het dierenpaspoort;

- geldigheidsduur van rabiësinenting (duur: 1 jaar of meerjarig)

Er zijn tegenwoordig nieuwe vaccins op de Europese markt die een geldigheidsduur van 3 jaar hebben. In Nederland wordt hiervan in toenemende mate gebruik gemaakt. Het kan zijn dat een campinghouder in Frankrijk hiermee (nog) niet bekend is en – ook al is uw dier ingeënt voor 3 jaar - een rappel eist. U kunt deze dan doorverwijzen naar de Departementale Veterinaire Dienst of het plaatselijke gemeentehuis dat geacht wordt bekend te zijn met de Europese regelgeving. In Frankrijk is het de Prefectuur die genoemde instellingen informeert over veterinaire voorschriften.

- aantal dieren: dit aantal dient ‘redelijk’ te blijven, anders kan het aantal als ‘commercieel’ worden beschouwd en gelden andere voorschriften.

Vecht- en waakhonden

Frankrijk hanteert voor vecht- en waakhonden – ingedeeld in 2 categorieën - aanvullende voorwaarden. Voor vechthonden (bv. pitbulls) hanteren vele EU-lidstaten een importverbod, zo ook Frankrijk. Voor waakhonden (categorie 2) hanteert Frankrijk een nationale regeling die het meenemen van deze honden gecompliceerd en weinig realistisch maakt voor de Nederlandse toerist, vooral als deze slechts voor korte duur in Frankrijk verblijft. Ons advies is dan ook deze honden niet mee te nemen. Als u toch uw dier wilt meenemen, zal u aan onderstaande regelgeving moeten voldoen. Deze wordt hieronder verder toegelicht.

Zie ook, in bijgaand pdf-bestand, het Engelstalige en Franstalige overzicht van de Franse Veterinaire Dienst (met afbeeldingen van de dieren).

Vechthonden (categorie 1)

Deze honden worden niet toegelaten tot Frans grondgebied.

Het betreft hier geen rashonden, maar bepaalde kruisingen:

 • pitbulls en kruisingen met de American Staffordshire Terrier;
 • Boerbull en kruisingen met de Mastiff;
 • kruisingen met het ras Tosa;

Mocht u een hond hebben die gelijkenis zou vertonen met bovengenoemde soorten, maar niet onder genoemde categorieën valt, dan is het advies om bij uw dierenarts een (in het Engels gestelde) verklaring op te vragen, waarin de dierenarts garandeert dat het dier niet onder categorie 1 valt.

Waakhonden (categorie 2)

Toelating alleen onder voorwaarden, te weten: een Franse houdervergunning voor de hondeneigenaar en een positieve uitslag van de bijt-test die het dier in Frankrijk moet afleggen. De procedure is complex en voor een kort verblijf niet realistisch.

Het betreft hier bepaalde rashonden of kruisingen met een rashond, die over een internationaal erkende stamboom moeten beschikken. Deze stambomen moeten bovendien zijn erkend door het Franse Landbouwministerie. Deze erkende stambomen staan vermeld op de website van de ‘Société Centrale Canine’: www.scc.asso.fr

De volgende 3 rashonden vallen onder categorie 2:

 • American Stafforshire Terrier
 • Tosa
 • Rottweiler en kruisingen met de Rottweiler

Behalve bovengenoemde standaard voorschriften, is het aanlijnen en muilkorven verplicht en dient u W.A. verzekerd te zijn. Maar eerst dient u als hondeneigenaar over een Franse permit te beschikken en moet het dier met goed gevolg een bijt-test hebben afgelegd bij een Franse dierenarts.

Procedure:

Voor de aanvraag van de houdervergunning moet een cursus (alleen in de Franse taal) bij een erkende hondenschool worden gevolgd. Als regel duurt de cursus één dag. De bijt-test moet worden afgelegd bij een hiervoor erkende dierenarts. Hieraan zijn kosten verbonden die ten laste zijn van de hondenhouder. Aanvraag van de vergunning kan alleen in de regio waar u wilt verblijven. U dient dus voorafgaand aan uw verblijf in Frankrijk contact op te nemen met een opleidingscentrum, een afspraak te maken voor deelname aan de cursus en voor de bijt-test bij de dierenarts. Cursus en bijt-test moeten uiteraard direct na uw aankomst in Frankrijk plaats vinden. Het tonen van een bewijs van inschrijving aan een cursus is voldoende, ingeval van controle onderweg.

Adresgegevens van opleidingscentra die deze cursussen organiseren, evenals een lijst van dierenartsen, erkend voor het afnemen van de bijt-test, zijn te vinden op de websites van de Franse regionale Prefecturen. Deze Prefecturen zijn te vinden door op www.google.fr de volgende termen in te voeren:

 • Préfecture, gevolgd door de naam van de gewenste regio;
 • Ga vervolgens naar de rubriek ‘Chiens dangereux liste et réglementation’. Hier vindt u de nodige informatie, alsook het CERFA-formulier dat u voor de inschrijving voor de cursus nodig heeft en waarmee u zich, na afloop van de cursus met het deelnamebewijs van de cursus, moet aanmelden bij het gemeentehuis van de gemeente waar u verblijft;
 • Het gemeentehuis geeft de vergunning af – dit is kosteloos (maar niet de cursus, noch de bijt-test);
 • Het is toegestaan zich tijdens de cursus te laten begeleiden door een tolk die de instructies voor u vertaalt, mocht u zelf de Franse taal niet goed beheersen.

Doorvoer van categorie 2 honden

U bent eigenaar van een categorie 2 hond en wilt door Frankrijk reizen met eindbestemming bv. Spanje, Portugal of Italië. Weet dat de Franse Veterinaire Dienst geen ontheffingen verleent voor doorvoer. Ons advies: laat uw dier in Nederland.

Knaagdieren (konijnen, hamsters, cavia’s)

 • geldige gezondheidsverklaring, opgesteld door een erkende dierenarts, maximaal 5 dagen voor vertrek;
 • maximaal aantal toegestane dieren per persoon: ’ redelijk’ aantal, anders kan dit als ‘commercieel’ worden beschouwd, waarvoor andere voorschriften gelden.

Paarden

 • Europees paardenpaspoort, afgegeven door een officieel erkende dierenarts (van de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit; neem contact op met de regionale NVWA-Dienst, waaronder u in Nederland ressorteert);
 • Gezondheidscertificaat, afgegeven door een officieel erkende dierenarts (van de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit; neem contact op met de regionale NVWA-Dienst, waaronder u ressorteert), maximaal 48 uur vóór vertrek (melding van transport wordt op deze wijze automatisch door de Nederlandse autoriteiten aan de Franse autoriteiten gecommuniceerd via het Europese systeem TRACES (‘Trade Control and Expert System’ – een Europees netwerk van uitwisseling van veterinaire informatie tussen veterinair bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten);
 • Identificatie door middel van een beschrijving van het dier en een elektronische chip;
 • Bij aankomst van het dier in Frankrijk, verplichte aanmelding bij de Departementale Veterinaire Dienst van het Departement, waar het dier zal verblijven. Adressen van de Veterinaire Diensten zijn te vinden op de websites van de Departementale Prefecturen.

Andere diersoorten

Hiervoor geldt de nationale regelgeving van de lidstaat. Neem hiervoor contact op met het Landbouwbureau Parijs.

OVERZEESE GEBIEDSDELEN

. DOM (Départements d’Outremer) : voor overzeese departementen gelden dezelfde voorschriften als voor Frankrijk – zie hierboven. De Franse DOM zijn : Martinique, Guadeloupe, Frans Guyana, Île de la Réunion en Mayotte.

. Saint-Martin, het Franse deel van Sint-Maarten, heeft een aparte juridische status. Toeristen zijn sowieso verplicht te reizen via het vliegveld, gelegen in het Nederlandse deel van het eiland en moeten zich dus conformeren aan de regelgeving van de Veterinaire Dienst van het Nederlandse deel van Sint-Maarten. Deze wijkt af van de Europese regelgeving. Sint-Maarten past namelijk een ‘derde landen’-regelgeving toe.

Communicatie van de veterinaire dienst van Sint-Maarten:

The standard EU passport for pets is valid provided that the national veterinary authority of the exporting country affixes the stamp and signs the relevant pages in the passport. This should be done within thirty (30) days of the proposed date of travel. However for our purposes it is much easier to submit the international veterinary health certificate which itself must not be issued more than thirty (30) days before the travel date.

St. Maarten is a Rabies free country. Animals entering St. Maarten must have a Rabies vaccine which is administered no later than thirty (30) days before the proposed travel date. We support the fact that animals cannot be vaccinated against Rabies before they are twelve weeks of age and to facilitate travelers we had specified an age limit of thirteen (13) weeks with the initial vaccine given at twelve (weeks) of age. That does conflict with the thirty (30) day post administration requirement and in that light we will be reviewing the conditions of import, a process which should be completed by end January, 2014. This will allow us to publish the conditions of import on the IATA website for the benefit of the worldwide airline community.

Bij reizen naar Sint-Maarten luidt het advies om rechtstreeks contact op te nemen:

Travelers are advised that the applications can be sent to this email:

Mervyn.butcher@sintmaarten.org or to lvv@sintmaartengov.org as pdf files and the permit process should be completed no later than five (5) working days ahead of their proposed travel date to St. Maarten.

Contactgegevens:

Mervyn Butcher / Inspection Dept. TEATT - Agriculture, Livestock and Fisheries

Cannegieter Street nr. 23A – Philipsburg – Sint-Maarten

T: +1 (721) 542 5641/ 542 9887(O) / +1 (721) 520 7213/ 580 9443 (M) - F: +1 (721) 542 3800

 

. COM (Collectivités d’Outremer) : Deze gebieden hebben een aparte status en zijn autonoom inzake veterinaire regelgeving. De regelgeving is vaak stringenter dan de Europese regelgeving (derde landen-regelgeving) en kan soms quarantaineverplichting inhouden. COM’s zijn : Nieuw-Caledonië, Wallis et Futuna, Frans Polynesië, St.-Pierre-et-Miquelon en St.-Barthélémy. Meer informatie bij het Landbouwbureau Parijs of bij de Franse ambassade in Den Haag.