Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Met huisdier op reis naar Frankrijk

Honden, katten en fretten

Deze 3 categorieën vallen onder de Europese Verordening m.b.t gezelschapsdieren. Hiervoor geldt dus Europese regelgeving, dus ook in Frankrijk. Er zijn echter 2 situaties, waarvoor de Nederlandse en Franse regelgeving, binnen het Europese standaard kader, toch van elkaar verschillen. Deze verschillen hebben betrekking op:
Pups – en dit betreft ook doorvoer door Frankrijk ! - en de 2 categorieën ‘vecht- en waakhonden’. Zie verder hieronder toelichting op de verschillende situaties.

Standaard voorschriften (dus Europese voorschriften) voor Frankrijk:

 • Europees paspoort voor gezelschapsdieren, naar behoren ingevuld door een erkende dierenarts;
 • identificatie van het dier door middel van een elektronische chip;
 • bewijs van inenting tegen rabiës (hondsdolheid) met naleving van termijn (21 dagen), als het een primovaccinatie betreft en naleving van de rappels. Primovaccinatie en rappels moeten vermeld staan in het dierenpaspoort;
 • pups: de Europese Verordening schrijft rabiës-vaccinatie voor, maar lidstaten mogen een algemene derogatie hanteren voor hun grondgebied. Nederland maakt hiervan gebruik, maar Frankrijk doet dit niet. Niet ingeënte pups kunnen dus niet meer naar Frankrijk. Dit betekent dat ook doorvoer door Frankrijk niet is toegestaan, zelfs al zou het land van bestemming (bijvoorbeeld Spanje) de derogatie toepassen. Dit betekent ook dat doorvoer met Eurostar of bus van bijvoorbeeld van Engeland naar Nederland via België niet is toegestaan. U zult dan moeten kiezen voor 1) of wachten tot pup de leeftijd heeft om in Engeland te worden ingeënt tegen rabiës of 2) per boot of vliegtuig rechtstreeks reizen van Engeland naar Nederland of van Engeland naar België (België, evenals Nederland,  past ook een algemene derogatie toe op de EU-Verordening).
  Er wordt door de Franse Autoriteiten (Veterinaire Dienst) voor pups geen ontheffing verleend, noch voor ‘ invoer’, noch voor doorvoer, ook niet voor doorvoer door Noord-Frankrijk (bijvoorbeeld op doorreis van Engeland naar België via N-FRA)!
 • geldigheidsduur van rabiësinenting (één jarige duur – meerjarige duur)
  Er zijn tegenwoordig nieuwe vaccins op de markt die een geldigheidsduur van 3 jaar hebben. In Nederland wordt hiervan in toenemende mate gebruik gemaakt, in Frankrijk nog nauwelijks. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld uw campinghouder in Frankrijk hiermee niet bekend is en – ook al is uw dier ingeënt voor 3 jaar - een rappel eist. U kunt deze dan doorverwijzen naar de Departementale Veterinaire Dienst of het plaatselijke Gemeentehuis. In principe worden alle toeristische instellingen in Frankrijk ook over dit soort onderwerpen door de Prefectuur op de hoogte gebracht;
 • aantal dieren: dit aantal dient ‘redelijk’ te blijven, anders kan het aantal als ‘commercieel’  worden beschouwd en krijgt u te maken met andere voorschriften.

Vecht- en waakhonden

Frankrijk hanteert voor vecht- en waakhonden – ingedeeld in 2 categorieën - aanvullende voorwaarden. Voor vechthonden (bv. pitbulls) hanteren vele EU-lidstaten een importverbod, zo ook Frankrijk. Voor waakhonden (categorie 2) hanteert Frankrijk een nationale regeling die het meenemen van deze honden gecompliceerd en weinig realistisch maakt voor de Nederlandse toerist, vooral als deze slechts voor korte duur in Frankrijk verblijft. Ons advies is dan ook deze honden niet mee te nemen. Als u toch wenst uw dier mee te nemen, zult u aan onderstaande regelgeving moeten voldoen. Deze wordt hieronder verder toegelicht. 
 Zie verder ook pdf-bestand in rechterkolom, het Engelstalige en Franstalige overzicht van de Franse Veterinaire Dienst (met beelden van de dieren).

Vechthonden (categorie 1)

Deze vallen onder de zgn. Categorie 1 en worden niet toegelaten tot het Frans grondgebied.
Het betreft hier geen rashonden, maar bepaalde kruisingen:

 • Pitbulls en kruisingen met de American Staffordshire Terrier;
 • Boerbull en kruisingen met de Mastiff;
 • Kruisingen met de Tosa.

Mocht u een hond hebben die gelijkenis zou vertonen met bovengenoemde soorten, maar niet onder genoemde categorieën zou vallen, dan kunt u bij uw dierenarts een in het Engels gestelde verklaring vragen, waarin de dierenarts garandeert dat het dier niet onder categorie 1 valt.

Waakhonden ( categorie 2)

Toelating alleen onder voorwaarden: een Franse houdervergunning voor de hondeneigenaar en een positieve uitslag van de bijt-test die het dier in Frankrijk moet afleggen. De procedure is complex en voor een kort verblijf niet realistisch.
Het betreft hier bepaalde rashonden of kruisingen met een rashond, die over een  internationaal erkende stamboom moeten beschikken . Deze stambomen moeten bovendien zijn erkend door het Franse Landbouwministerie. Deze erkende stambomen staan vermeld op de website van de ‘Société Centrale Canine

De volgende 3 rashonden vallen onder categorie 2:

 • American Stafforshire Terrier
 • Tosa
 • Rottweiler en kruisingen met de Rottweiler

Behalve bovengenoemde standaard voorschriften, is het aanlijnen en muilkorven verplicht en dient u W.A. verzekerd te zijn. Maar eerst dient u als hondeneigenaar over een Franse permit te beschikken en moet het dier met goed gevolg een bijt-test hebben afgelegd bij een Franse dierenarts.

Procedure

Voor de aanvraag van de houdervergunning moet een cursus (alleen in de Franse taal) bij een erkende hondenschool worden gevolgd. Als regel duurt de cursus één dag. De bijt-test moet worden afgelegd bij een hiervoor erkende dierenarts. Hieraan zijn kosten verbonden die ten laste zijn van de hondenhouder. Aanvraag van de vergunning kan alleen in de regio, waar u wilt verblijven. U dient dus voorafgaand aan uw verblijf in Frankrijk contact op te nemen met een opleidingscentrum, een afspraak te maken voor deelname aan de cursus en voor de bijt-test bij de dierenarts. Cursus en bijt-test moeten uiteraard direct na uw aankomst in Frankrijk plaats vinden. Bewijzen van inschrijving zijn dan voldoende, ingeval van controle onderweg.
Adresgegevens van opleidingscentra die deze cursussen organiseren, evenals een lijst van dierenartsen, erkend voor het afnemen van de bijt-test, zijn te vinden op de websites van de Franse regionale Prefecturen. Deze Prefecturen zijn te vinden door op www.google.fr de volgende termen in te voeren:

 • Préfecture, gevolgd door de naam van de gewenste regio;
 • Ga vervolgens naar de rubriek ‘Chiens dangereux liste et réglementation’.  Hier vindt u de nodige informatie, alsook het CERFA-formulier dat u voor de inschrijving voor de cursus nodig heeft en waarmee u zich, na afloop van de cursus + deelnamebewijs cursus, moet aanmelden bij het Gemeentehuis van de Gemeente , waar u verblijft.;
 • Het Gemeentehuis geeft de vergunning af – dit is kosteloos (niet de cursus, noch bijt-test);
 • Het is toegestaan zich te laten begeleiden door een tolk die de instructies voor u vertaalt, als u zelf de Franse taal niet goed beheerst.

Knaagdieren (konijnen, hamsters, cavia’s)

 • geldige gezondheidsverklaring, opgesteld door een erkende dierenarts, maximaal 5 dagen voor vertrek (dit is een advies van de Franse Veterinaire Dienst, geen wettelijke verplichting) 
 • maximaal aantal toegestane dieren per persoon: ’ redelijk’ aantal, anders kan dit als ‘commercieel’ worden beschouwd, waarvoor weer andere voorschriften gelden.

Paarden

 • Europees paardenpaspoort, afgegeven door een officieel erkende dierenarts (van de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit; neem contact op met de regionale NVWA-Dienst, waaronder u ressorteert);
 • Gezondheidscertificaat, afgegeven door een officieel erkende dierenarts (van de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit; neem contact op met de regionale NVWA-Dienst, waaronder u ressorteert), maximaal 48 uur vóór vertrek (melding van transport wordt op deze wijze automatisch door NL aan de FRA Autoriteiten gecommuniceerd via het Europese systeem TRACES (‘Trade Control and Expert System’  van het netwerk van de veterinair bevoegde Autoriteiten in de lidstaten van de EU) ;
 • Identificatie door middel van een beschrijving van het dier en een elektronische chip;
 • Bij aankomst van het dier in Frankrijk, verplichte aanmelding bij de Departementale Veterinaire Dienst van het Departement, waar het dier verblijft. Adressen van de Veterinaire Diensten zijn te vinden op de websites van de Departementale Prefecturen.

Overzeese gebiedsdelen

 • DOM (Départements d’Outremer) : dezelfde voorschriften als voor Frankrijk – zie hierboven. De Franse DOM zijn : Martinique, Guadeloupe, Frans  Guyana, Ile de la Réunion en Mayotte.

 

 • Saint-Martin, het Franse deel van St. Maarten, heeft een aparte juridische status. Toeristen zijn sowieso verplicht te reizen via het vliegveld, gelegen in het Nederlandse deel van het eiland en moeten zich dus conformeren aan de regelgeving van de Veterinaire Dienst van St. Maarten. Deze Dienst heeft recent zijn regelgeving inzake huisdieren gewijzigd en er zijn ook nog nieuwe wijzigingen te verwachten in 2014:
  Communicatie van de Veterinaire Dienst van St. Maarten:
  The standard EU passport for pets is valid provided that the national veterinary authority of the exporting country affixes the stamp and signs the relevant pages in the passport. This should be done within thirty (30) days of the proposed date of travel. However for our purposes it is much easier to submit the international veterinary health certificate which itself must not be issued more than thirty (30) days before the travel date.
  St. Maarten is a Rabies free country. Animals entering St. Maarten must have a Rabies vaccine which is administered no later than thirty (30) days before the proposed travel date. We support the fact that animals cannot be vaccinated against Rabies before they are twelve weeks of age and to facilitate travelers we had specified an age limit of thirteen (13) weeks with the initial vaccine given at twelve (weeks) of age. That does conflict with the thirty (30) day post administration requirement and in that light we will be reviewing the conditions of import, a process which should be completed by end January, 2014. This will allow us to publish the conditions of import on the IATA website for the benefit of the worldwide airline community.
  Bij reizen naar St. Maarten is het advies om rechtstreeks contact op te nemen met:
  Travelers are advised that the applications can be sent to this email:
  Mervyn.butcher@sintmaarten.org or to lvv@sintmaartengov.org as pdf files and the permit process should be completed no later than five (5) working days ahead of their proposed travel date to St. Maarten. 
  Contactgegevens:
  Mervyn Butcher / Inspection Dept. TEATT - Agriculture, Livestock and Fisheries
  Cannegieter Street nr. 23A – Philipsburg - St. Maarten.
  T: +1 (721) 542 5641/ 542 9887(O) / +1 (721) 520 7213/ 580 9443 (M); F: +1 (721) 542 3800

 

 • COM (Collectivités d’Outremer) : deze gebieden hebben een aparte status en zijn autonoom v.w.b. veterinaire regelgeving. De regelgeving is vaak stringenter dan de Europese regelgeving en kan quarantaineverplichting inhouden. COM’s zijn : Nieuw-Caledonië, Wallis et Futuna, Frans Polynesië, St. Pierre-et-Miquelon en St. Barthélémy. Informatie kan worden opgevraagd bij de Landbouwafdeling Parijs of de Franse Ambassade in Den Haag.