Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Een kort overzicht van het Franse onderwijssysteem

Uitgebreide informatie op de website van het Franse ministerie van Onderwijs:  www.education.gouv.fr

Het Franse onderwijs kent openbare en privé scholen. Het onderwijs staat doorgaans op een hoog peil. Het leerprogramma wordt door de Minister van Onderwijs vastgesteld. Er geldt een leerplicht van 6 tot 16 jaar. Het kleuteronderwijs (école maternelle, jardin d’enfants) is bestemd voor kinderen van 2 (mits zij zindelijk zijn) tot 6 jaar. Maximaal zijn er 35 leerlingen per klas. Het lager onderwijs (enseignement primaire) duurt 5 jaar, voor kinderen vanaf 6 tot ongeveer 11 jaar.
Het programma omvat 5 klassen :

1. Cours préparatoire - CP
2. Cours élémentaire - CE1
3. Cours élémentaire - CE2
4. Cours moyen - CM1
5. Cours moyen - CM2

Het middelbaar onderwijs (enseignement secondaire) duurt maximaal 7 jaar en bestaat uit:

A. premier cycle – Collège
1. Sixième
2. Cinquième
3. Quatrième
4. Troisième
Deze eerste cyclus kan worden afgerond met het Brevet des Collèges: dit diploma gelijk staat met het vroegere BEPC (Brevet d’Études du Premier Cycle), vergelijkbaar met het een VMBO-t of 3- 4 jaar HAVO/VWO.

B. second cycle - 2 richtingen
I. cycle court : een op de praktijk gerichte opleiding van 2 jaar, besloten met het BEP (Brevet d’Études Professionnelles)
II. cycle long : deze duurt 3 jaar en heeft drie richtingen
a. een algemeen oriënterende opleiding, aan het lycée, gericht op hoger en wetenschappelijk onderwijs, afgesloten met het Baccalauréat, vergelijkbaar met het VWO (Gymnasium, Atheneum);
b. een algemeen technisch georiënteerde opleiding, aan het lycée technique, gericht op hoger technisch onderwijs, besloten met het Baccalauréat technique;
c. een meer gespecialiseerde technische opleiding, gericht op hoger-beroepsonderwijs, besloten met het Brevet de Technicien.
Elk van deze richtingen is opgebouwd als volgt:
1. Seconde
2. Première
3. Terminale

Een officiële tegenhanger van het HAVO-diploma bestaat niet. Inpassing in het Franse systeem is altijd afhankelijk van een individuele beoordeling van de leerling door de school.
Aan elk gemeentehuis (mairie) is een Service des Écoles verbonden, waar men inlichtingen over de scholen ter plaatse kan verkrijgen. Algemene inlichtingen over het Frans openbaar onderwijs zijn te verkrijgen bij :

Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions – ONISEP
46-50 rue Albert
F-75013 Paris
www.onisep.fr

De inschrijving dient zo vroeg mogelijk in het voorjaar voorafgaand aan het schooljaar te geschieden. Het openbaar kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs is kosteloos. Schoolboeken zijn gratis tot het niveau Collège. De middagmaaltijd kan doorgaans tegen vergoeding op school gebruikt worden. Het collegegeld voor de universiteit en het schoolgeld voor particuliere onderwijsinstellingen varieert. (Zie onder www.onisep.fr ook het hoofdstukje “speciaal onderwijs”: scolarité et handicap).
Een lijst scholen in Frankrijk met internationale afdelingen is hier te raadplegen. Zie voor verder info over dit onderwerp ook de website van het Franse Ministerie van Onderwijs

Belangrijke instellingen

Naam

Contactgegevens

Centre International d’études pédagogiques
(CIEP)

Enic-Naric France

www.ciep.fr/enic-naricfr

www.epnuffic.nl

www.epnuffic.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

www.duo.nl

Stichting
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven

www.s-bb.nl

BIG-register

www.bigregister.nl

Vertaling van enkele onderwijstermen

VMBO – enseignement secondaire professionnel préparatoire

MBO – enseignement secondaire professionnel

HAVO – enseignement secondaire général

VWO – enseignement secondaire général et pré-universitaire

HBO – enseignement supérieur professionnel

WO – enseignement supérieur scientifique

Nuttige links:

www.education.gouv.fr (ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

www.nlfr.eu (Netwerk Frans-Nederlands Hoger Onderwijs en Onderzoek)

www.beroepserkenning.nl

www.werk.nl

www.ambafrance-nl.org

www.stichtingnob.nl (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland)

www.zorgverzekering.org/studenten-zorgverzekering (Studenten zorgverzekering" pagina van het Z.I.C.)

www.onderwijs.fr (informatie over het Franse onderwijssysteem)

https://jeunes.paris.fr/ (informatie over studentenhuisvesting, beurzen, uitgaanstips, enz. in Parijs)

www.etudiantdeparis.fr (informatie over studentenhuisvesting, beurzen, uitgaanstips, enz. in Parijs)