Nederlandse Ambassade in Parijs, Frankrijk

Werken in Frankrijk

Nederlanders hebben op grond van de EU-bepalingen in Frankrijk geen werkvergunning nodig. Het staat hen vrij om in Frankrijk werk te zoeken en een betrekking te aanvaarden. De ambassade noch de consulaten kunnen daarbij bemiddelen. In Nederland kunt u inlichtingen inwinnen bij de instanties zoals hieronder vermeld. Na aankomst in Frankrijk kunt u zich laten inschrijven bij een Frans arbeidsbureau (Pôle Emploi). Voorts kan men de Franse dag- of weekbladen raadplegen.

Instanties die behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van werk

Instanties in Nederland en in Frankrijk

 

UWV WERKbedrijf

Postbus 195
2700 AD Zoetermeer
T: 079 750 26 00
www.werk.nl

Franse Kamer van Koophandel in Amsterdam (voor een lijst van filialen van Nederlandse bedrijven in Frankrijk)

Hogehilweg 16
1101 CD  Amsterdam
T: 020 562 82 00
F: 020 562 82 22

cfci@cfci.nl

www.cfci.nl

Franse ambassade in Den Haag

Anna Paulownastraat 76

2518 BJ DEN HAAG

T: 070 312 58 00

F: 070 312 58 24

info@ambafrance-nl.org

www.ambafrance-nl.org

France Personnel (bedrijf)

Trasmolenlaan 5
3447 GZ  Woerden
T: 06 54 90 24 20
info@france-personnel.nl
www.france-personnel.nl

NL SELECT Bureau de Recrutement pour les Néerlandophones en France
Mw Marieke Regnier

Postadres :
2, chemin de la Butte
91530 Le Val Saint Germain
T : +33 6 12 88 21 77
nlselect@orange.fr
www.nlselect.fr

Velde Groupe SARL

Anneke van der Pasch

World Trade Center Lyon
Tour Oxygène
10-12 bd Vivier Merle
69393 Lyon Cedex 03
T: +33 4 72 78 41 12
GSM: +33 6 58 66 82 37
a.vanderpasch@velde.fr
www.velde.nl www.velde.fr

Dutch Desk

Mw Brigitte van Mierlo

51, rue du Général Delestraint
75016 Paris
T : +33 6 37 72 64 56
bvm@dutchdesk.fr

www.dutchdesk.fr

Search Jobs Abroad

Schutsgildelaan 26

4871 LM Etten-Leur

T: 06 44 22 36 30

info@searchjobsabroad.com 

www.searchjobsabroad.com

www.buitenland-werken.nl

www.international-emploi.org

OP Search (Executive Search)

Mme Raphaëlle Frère

Kanaalweg 73

2584 CG  Den Haag

T: 06 16 30 16 82

frere@opsearch.com

www.opsearch.com

Op de internetsite van Nederlanders in Frankrijk worden ook regelmatig vacatures gepubliceerd.

www.nederlanders.fr

Het is mogelijk om zich, anders dan in loondienst bijvoorbeeld als zelfstandige, te vestigen mits voldaan wordt aan de beroepseisen die (ook voor Fransen zelf) gelden op het gebied van vakbekwaamheid. Frankrijk kent echter in mindere mate dan Nederland speciale vestigingseisen zoals middenstands-diploma's. Over het opzetten van een bedrijf in Frankrijk kan informatie opgevraagd worden bij:
Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade Parijs
T: + 33 1 40 62 33 25
par-trade@minbuza.nl

Voor informatie over het vestigen in Frankrijk als agrariër, zie de aparte informatie hierover op deze site.

Het streven binnen de EU te komen tot vrije vestiging over en weer van beoefenaars van vrije beroepen, is nog niet in alle opzichten verwezenlijkt. Men doet er daarom goed aan zich in geval van twijfel tijdig daarover te oriënteren. Men kan zich hierover laten voorlichten door de:

Union Nationale des Professions Libérales (U.N.A.P.L.)
46, Boulevard de la Tour Maubourg
75343 Paris Cedex 07
T: +33.1.44.11.31.50
F: +33.1.44.11.31.51
info@unapl.org
www.unapl.org

Het Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP) geeft publicaties uit op het gebied van studie-oriëntatie. Dit bureau is te benaderen via de website:
www.onisep.fr

Zie ook de informatie over werken in Frankrijk met een Nederlands diploma.